İletişim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeler

- Geçmişten günümüze Bolu’da basın hayatı, BAİBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 2014. Yürütücü: Selami Özsoy

- 60’lı ve 70’li yıllarda basına yansımalarıyla Türkiye’nin dönüşümü, BAİBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 2014, Yürütücü: Selami Özsoy 

- Seçmenin anayasa değişikliği halk oylaması algısı ve siyasal tercihleri üzerine bir inceleme, BAİBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 2017, Yürütücü: Kemal Avcı

- Yükseköğretimde iç ve dış paydaşların algılarına göre kurumsal itibar: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi örneği, BAİBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 2018, Yürütücü: Kemal Avcı

 

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

Top