Hakkında

Gazetecilik Bölümü’nde; basılı ve çevrimiçi her türlü mecrada görev alabilecek haberci, sayfa sekreteri, redaktör, köşe yazarı, editörlük vb. konularda çalışabilecek; teknik, grafik ve yönetim bilgi ve becerisine sahip uzman iletişimciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölümde üretilecek akademik bilgi ile bilim evrenine katkı sağlamanın yanı sıra yöredeki medya kuruluşlarına da nitelikli insan kaynağı oluşturmak hedeflenmektedir.

Yaşadığımız bilgi çağında tüm kuruluşlarda iletişim mezunlarına gereksinim duyulmaktadır. Gazetecilik bölümü mezunları özel sektör ve kamunun her alanında iş bulma imkanına sahiptir. Özellikle sektörde eğitimli ve kaliteli eleman sayısının az oluşu, bölüm mezunlarına duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Gazetecilik mezunları, etik kuralları çerçevesinde toplumu bilgilendirmek amacıyla tüm yerel ve ulusal gazetelerde çalışabilecekleri gibi, kamu kurumları ve özel kuruluşlarda basın danışmanı olarak da görev yapabilmektedirler.

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 56 56 
  • Fax: +90 374 253 56 57
  • Email:   ilef[@]ibu.edu.tr
Top