Hakkında

Küreselleşen dünyanın gelişmesi dijital iletişim teknolojilerinin de gelişmesine imkân sağlamakla birlikte multimedya iletişim araç ve ortamlarının kullanım alanlarını da genişletmektedir. Bu noktada görsel tasarım daha da önemli hale gelmektedir. Yazılı ve sözlü iletişimin önemi kadar görsel iletişimin kapsamı, etkisi ve gücü de her geçen gün fark edilir bir şekilde artmaktadır. Bu nedenle bugün ve gelecekte görsel iletişim tasarımı eğitimi almış donanımlı işgücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaç görsel iletişim tasarımı eğitimini önemli hale getirmektedir.

Bu bölümde; uygulama temelli yaklaşımla eğitim yapılacaktır. Bu eğitim; öğrencilere, görsel tasarım endüstrisinde, bu endüstrinin yan alanlarında ve diğer sektörlerde sanatsal nitelikli işlerin ve görsel tasarımın sıklıkla kullanıldığı pozisyonlarda kullanabilecekleri bilgi ve becerileri geliştirerek yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bölümde öğrenciler temel düzeyden ileri düzeye kadar; sık kullanılan fotoğraf, video ve benzeri düzenleme gibi görsel iletişim yazılımlarını kullanarak multimedya ve grafik tasarımları, vektör ve raster grafiklerin spesifik izleyicilerle nasıl tasarlanacağını ve görüntülerin nasıl düzenleyeceğini öğreneceklerdir. Bölümde ayrıca, tasarım öğeleri ve ilkeleri, renk teorisi, görsel algı teorileri, tipografi, semboller, marka kimliği, logolar ve bilgi tasarımına ilave olarak grafik sanatların güncel ve tarihsel bağlamına dair bağlantılar da öğretilecektir. Öğrenciler ayrıca çalışmalarını paylaşacak ve hem tasarımcı hem de akran olarak tasarım eleştirilerine ve tartışmalarına katılmayı öğreneceklerdir. İlgili görsel ve yazılı medya unsurlarının okunması ve izlenmesi dersin zorunlu bir bileşenidir. Bütün bu uygulama tabanlı öğrenmelerin pekiştirilmesi için bir yanda fakültenin televizyon stüdyolarını, ses stüdyolarını, düzenleme süitlerini ve video ekipmanlarını kullanırken diğer yandan fakülte ve üniversitenin diğer bölümlerindeki iş ve işlemlerin yapılması ile öğrencilere uygulama fırsatlar sunulmaktadır. Bölüm ayrıca öğrencilerin iletişimin multidisipliner yapısı hakkında bilgi sahibi olmaları için çoğunlukla radyo, film, TV, reklamcılık, halkla ilişkiler ve gazetecilik gibi diğer disiplinlerle etkileşime girmelerine yardımcı olmaktadır.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel kurumlarda grafik tasarımcı olabilecekleri gibi, kendi reklam ve tanıtım ajanslarını da kurabileceklerdir. Ayrıca reklam ajanslarında, matbaalarda, yayınevlerinde, TV kanallarında ve multimedya şirketlerinde, çeşitli dergilerde, animasyon ve oyun stüdyolarında, reklam filmleri, video, yaratıcı metin, hareket ve ses gibi iletişim araçlarının kullanıldığı sektörlerde, firmaların tasarım merkezlerinde, endüstriyel üretim yapan fabrikaların reklam ve tanıtım bölümleri gibi birçok sektörde grafik tasarımcı olarak istihdam edilebilecekleri gibi pedagojik formasyon sertifikası almaları durumunda öğretmen olarak da görev yapabileceklerdir.

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

Top