Hakkında

İletişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler insan yaşamını şekillendirmekte ve yönlendirmektedir. Temelinde iletişim becerisi ve birikimi bulunan halkla ilişkiler ve tanıtım, uygun iletişim stratejilerini uygulama, hedef kitlelerle etkili iletişimi sağlama nitelikleriyle son yıllarda önemi giderek artan bir alan haline dönüşmüştür. Buna paralel olarak alanda yetişmiş insan gücüne olan gereksinim de her geçen gün artmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde 2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenci alımına başlayan Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı gerek yapılacak araştırmalarla alanda var olan bilgi birikimine katkıda bulunmayı gerekse alanda var olan nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğrencilere; içinde bulunduğumuz “iletişim” çağını ve yaşanan değişimleri analiz edebilme, yorumlayabilme ve duruma yönelik stratejiler geliştirmeye yönelik bir eğitim programının sunulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede 8 yarıyıllık süre içerisinde öğrencilere hem temel bilimlerle ilgili hem de iletişim ve halkla ilişkilerle ilgili teorik ve uygulamalı dersler sunulacaktır.

Programı başarıyla tamamlayanlar, analitik ve çözüm odaklı düşünebilen, araştırmacı, ilgili konularda farkındalık yaratma kapasitesi yüksek, yaratıcı,  sosyal sorumluluk anlayışına sahip, etik değerlere karşı duyarlı, alana ve topluma faydalı, güncel eğilimleri takip edip çalışma alanlarına uyarlayabilen halkla ilişkiler profesyonelleri olarak kamu ve özel kuruluşların halkla ilişkiler, tanıtım, stratejik iletişim, kurumsal iletişim, insan kaynakları, sosyal medya ve pazarlama iletişimi gibi çeşitli birimlerinde çalışabilirler.

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 56 56 
  • Fax: +90 374 253 56 57
  • Email:   ilef[@]ibu.edu.tr
Top