Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden İki Uluslararası Bildiri
-->

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden İki Uluslararası Bildiri

24 Eylül 2019

Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Doç. Dr. A. Banu HÜLÜR ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Görevlisi Oğuzhan ŞENEL 16-17-18 Eylül 2019 tarihlerinde Bolu'da düzenlenen Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi’ne (ICAR) iki bildiri ile katkı sağladılar.

İlgili oturumun başkanlığının da Doç. Dr. A. Banu HÜLÜR tarafından yapıldığı kongrede “Tüketim Kültürü Perspektifinde Modern Bir Mit Olarak Reklam” başlıklı bildiriyle reklamın gelişim süreçleri kuramsal bir çözümleme ve tartışma ile aktarılırken, “Teknolojı̇k Tüketı̇m Ürünlerı̇nı̇n Reklamları Üzerı̇ne Göstergebı̇lı̇msel Bı̇r Analı̇z” başlıklı bildiride reklamın tarihsel süreci ele alındı ve teknolojı̇k tüketı̇m ürünlerı̇nı̇n reklamları üzerine göstergebilimsel bir analiz yapılarak bu reklam türünün günümüzde hangi strateji ve temalarla hazırlandığı çözümlendi. Bildiriler yerel gazetelerde de haber olarak yer aldı.

Çalışmalar, Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi’nin (ICAR) kitabında tam metin bildiri olarak da yayımlanacaklar.

 

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

Top