< < İletişim Fakültesi’nden 11 Uluslararası Bildiri
-->

İletişim Fakültesi’nden 11 Uluslararası Bildiri

11 Aralık 2019

Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Himmet KARADAL’ın kongre başkanı olduğu, fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tuncay ERDEM ve Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Şahin KARADAL’ın da koordinatörleri arasında bulunduğu 4. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI’nın Onursal Başkan olduğu kongrede üniversitemizin Rektör Yardımcısı ve fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ açılış konuşması yaptı.

Kongrede moderatör ve oturum başkanı olarak da görev yapan Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Muhsin HALİS; Arş. Gör. Sadullah M. BAĞ ile “Günümüz Basını ve Yeni Medyasının Kutsal Metinlerdeki Ahlak İlkelerine Göre Değerlendirilmesi” başlıklı bildiriyi,  Öğr. Gör. Derya YÜCEL ile “Turizm Sektöründe Açık İnovasyonun Önemi ve Sağlayacağı Faydalar” başlıklı bildiriyi ve Dr. Öğr. Üyesi Mine HALİS ve Asma Mustafa Omar NASER ile “Organizational Culture and Organizational Commitment: A Study of the Bank Employees” başlıklı bildiriyi sundular.

Kongrede oturum başkanı olarak da görev yapan fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. A. Banu HÜLÜR; “Kitle İletişimi Açısından Siyasal Katılım” başlıklı bildiriyi, Arş. Gör. Sadullah M. BAĞ ile “Abonelik Modeliyle Çalışan Dijital Platformların Tüketim Kültürü Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı bildiriyi ve fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü akademik personellerinden Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARASAÇ GEZEN, Dr. Öğr. Üyesi Hüsamettin AKAR, Dr. Öğr. Üyesi Tülin SEPETCİ, Arş. Gör. Oğuzhan ŞENEL ve Arş. Gör. Selin AKINÇ ile “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı Müfredatının Güncellenmesi” başlıklı bildiriyi sundular.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Himmet KARADAL; Aigul SERIKBAYEVA ile “Features of Emotional Intelligence of Future Psychologist Students” başlıklı bildiriyi, Öğr. Gör. Nazik ERDAL AKYÜZ ile “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Vizyon: Yetenek Yönetimi” başlıklı bildiriyi ve Dr. Fahri ÖZSUNGUR ile “Hizmet Sektörünün Değer Zinciri Analizine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Ticaret Odası Örneği” başlıklı bildiriyi sundular. Kongrede oturum başkanı olarak da görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tuncay ERDEM; “Liderlikte Güncel Yaklaşımlar” başlıklı bildiriyi ve Neslihan DUMAN ile “Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi (EMI Kongre) Bildiri Kitaplarında Sunulan Sözlü Bildirilerin Analizi Üzerine Bir Çalışma” başlıklı bildiriyi sundular. Kongrede fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL ile Fatma KÜÇÜK AK’ın moderatörlüğündeki karma sergide ise 70 eser sergilendi.

Türkiye ve KKTC başta olmak üzere Kanada, Katar, Birleşik Krallık, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Romanya, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerdeki üniversitelerden yaklaşık 200 akademisyenin katılımı ile 35 oturumda 251 akademik bildiri sunuldu. Beğeni toplayan kongrenin tam metin bildiri e-kitabı ise 25 Aralık 2019 tarihinde kongrenin web sayfası www.emissc.org adresinde yayımlanacaktır.

 

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

Top