-->

Üniversitemiz Kalite Birimleri ile Fakültemizde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

15 Aralık 2023

Akreditasyona hazırlık süreçlerimiz ele alındı.

Öz akran değerlendirmeleri, Geliştirmeye Açık yanlarla ilişkin eylem planı sunumları sonrası fakültemiz özelinde değerlendirmeler yapıldı.

Fakültemiz öğretim üyeleri Üniversitemiz Kalite birimleri ile gerçekleştirilen toplantıyı yoğun bir ilgi ile takip etti.

Kalite birim temsilcileri Akreditasyona hazırlık sürecindeki fakültemizin Gelişmeye Açık yanlarına ilişkin önemli noktalara değindiler.

Toplantıya Rektör Yardımcısı, Hukuk Fakültesi Dekanı ve Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Karaca başkanlık etti, önemli açıklamalarda bulundu.

Ayrıca kalite koordinatör yardımcısı Prof. Dr. Fatih Konur akreditasyona hazırlık sürecindeki fakültemize genel ölçütlere ve PUKÖ kapsamındaki iyileştirmelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Eğitim öğretim kalite alt komisyon başkanı ve kalite koordinatör yardımcısı Prof. Dr. Zeki Arsal’da eğitim öğretim ile ilgili olarak İLEDAK ölçütleri kapsamında da giren önemli hususların altını çizdi. Üniversite havuzu için seçmeli ders önerisi, dış paydaş toplantıları marifeti ile güncellenecek derslerin oluşturulması vb. başlıca eylem planlarını açıkladı.

Araştırma geliştirme kalite alt komisyon üyesi kalite koordinatör yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Çakır etkinlik takvimi, bunlara ilişkin dönütlerle iç görülerin oluşturularak gerekli iyileştirmelerin sağlanacağını vurguladı.

Kalite koordinatör yardımcısı, eğitim öğretim alt komisyon üyesi Doç. Dr. Nuriye Özengin ise kalite yönetiminin sistematikleşmesinin sağlanması gerektiğini aktararak, Fakülte içi performans iyileştirmelerinde dikkat edilecek hususlara değindi.

Toplantıya aynı binayı paylaştığımız komşu Ziraat fakültesi kalite birim sorumlusu Doç. Dr. Nezih Okur’da katıldı.

Son olarak ev sahibi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Tandırlı, Akreditasyona hazırlık sürecindeki fakültenin ilgili akreditasyon komisyonu ile yürüttüğü çalışmaları, öz değerlendirme raporlarına ilişkin gelinen nokta ile ilgili kalite birim temsilcilerine bilgiler verdi, bilgilendirme toplantısından aldığı notları, eylem planına ekleyeceğini taahhüt etti. 

İLEDAK ölçütlerini en fazla oranda karşılayan Halka İlişkiler ve Tanırım Bölümü, çeşitli yönleri ile iyileştirme aşamasındaki Gazetecilik ve Radyo Televizyon ve Sinema bölümleri ile ilgili akreditasyon komisyonu, öz değerlendirme raporlarının oluşturulması ve bu raporlarda beyan edilen eylem planlarının takibine ilişkin izleme faaliyetlerini sistematik olarak iki haftada bir gerçekleştirilen toplantılarda ele almayı sürdürmektedir.

 

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

Top