-->

Mezun Çalıştay Raporu

08 Ocak 2024

Üniversitemiz Kalite Güvence Süreçlerinde önemli bir yere sahip olan dış paydaşlarımızdan olan mezunlarımızın görüş, öneri, istek, tecrübe paylaşımı bizim için her zaman öncelik taşımaktadır. Bu amaçla üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ev sahipliğinde; Kalite Öğrenci Topluluğu, Öğrenci Dekanlığı, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü (ÜLOK), TÖMER, KARMER, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mezunları Derneği (İBUMED) iş birliği ile 5 Aralık 2023 tarihinde ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz "Geçmişle Geleceği Şekillendirmek" temalı Mezun Çalıştayımızın sonuç raporu hazırlanmıştır. Mezun Çalıştay Raporu ekli dosyada kamuoyu ile paylaşılmıştır.

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

Top