Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı

18 Ocak 2024

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Ek sınavlar başlıklı 18 ıncı maddesi gereğince azami süresini dolduran son sınıf öğrencilerimizden dilekçeyle başvuranlara 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminde ek sınavlar yapılacak olup, I. Ek Sınavı 01-03 Şubat 2024 ve II. Ek Sınavı ise 08-10 Şubat 2024 tarihleri arasında yüz yüze olarak yapılacaktır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesi’nin ( c ) fıkrası: “Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.”

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü maddesi’nin (c) fıkrası: “…Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”

Buna göre, 2022-2023 akademik yılı bahar yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini (7 yıl) doldurup Ek Sınavlara girmek isteyen son sınıf öğrencilerin, 30 Ocak 2024 Salı günü mesai bitimine kadar Fakültemiz bölüm sekreterlerine şahsen başvuru yapmaları ya da dilekçelerini Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Başvuru dilekçesini ekli dosyadan indirebilirsiniz.

 

EK SINAV İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ: 30 OCAK 2024

SINAV TARİHLERİ :

EK SINAV-1 (FİNAL): 01-03 Şubat 2024

EK SINAV-2 (BÜTÜNLEME): 08-10 Şubat 2024

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

Top