Haberler

Üniversitemiz Kalite Güvence Süreçlerinde önemli bir yere sahip olan dış paydaşlarımızdan olan mezunlarımızın görüş, öneri, istek, tecrübe paylaşımı bizim için her zaman öncelik taşımaktadır. Bu amaçla üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ev sahipliğinde; Kalite Öğrenci Topluluğu, Öğrenci Dekanlığı, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü (ÜLOK), TÖMER, KARMER, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mezunları Derneği (İBUMED) iş birliği ile 5 Aralık 2023 tarihinde ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz "Geçmişle Geleceği Şekillendirmek" temalı Mezun Çalıştayımızın sonuç raporu hazırlanmıştır. Mezun Çalıştay Raporu ekli dosyada kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Fakültemiz kalite hedeflerine adım adım yaklaşıyor! Fakültemiz Bologna Komisyonu, bologna bilgi paketlerindeki eksikleri gidermek için toplandı. 

İletişim Fakültesi öğrencilerimizin büyük bir ilgi ve yoğun bir katılım gösterdiği dekan öğrenci buluşmasının ana gündemi; geçen haftalarda Üniversitemizde uygulanan öğrenci memnuniyet anketinin sonuçları ve fakültemiz nezdinde bu anketlerden yola çıkılarak oluşturulacak çözüm eylem planları oldu. 

Fakültemiz, öğrencilerin radyo yayıncılığı konusunda deneyim kazanmalarını sağlayacak olan Radyo Atölyesi için mülakat sürecini tamamladı. Atölye çalışmalarına katılacak öğrenciler, başvuru sahipleri arasından belirlenen kriterlere göre ve gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda seçilecek.

Sayfa 1 / 22

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

Top