DUYURULAR

Sınav Tarihleri ekli dosyadadır.

 

Son Güncelleme : 16 Nisan 2021 Cuma Saat : 21:10

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışma hayatı ve istihdam alanında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik çalışmalarını desteklemek üzere İŞKUR Akademik Çalışma Programı'nın hayata geçirildiği; bu kapsamda komisyon tarafından başarılı olarak belirlenen çalışmalar için lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek sağlanacağı ile ilgili olarak ilgi yazı ve ekleri ilişiktedir.

 

Çevrimiçi Konferans :

Milli Mücadeleden Günümüze Basın ve Toplumsal İşlevi

 

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2021 yılı takvimi açıklandı. Sen de projeni hazırla, yarışmaya başvur ve hayallerinle yarış.

Söz sende; Geleceğin İletişimcileri TRT Sahnesinde!

 

Başvuru Adresi : https://www.trtgeleceginiletisimcileri.com/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

Bahar dönemi ders programı ekli dosyadadır.

 

Son Güncelleme : 23.03.2021 Salı Saat : 11:20

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Belediyesi arasında imzalanan Görsel Sanatlar Yarışmaları Düzenlenmesine İlişkin Protokol kapsamında,Niğde' nin yetiştirmiş olduğu Şehit Ömer Halisdemir' in ve bütün şehitlerimizin aziz hatıraları anısına düzenlenmiş olan ve Güzel Sanatlar Fakültesinin organize ettiği,şartnamesi ve afişi ekte yer alan "Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması"nın üniversitelerde eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile akademik ve idari personele duyurulur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak açık kaynak yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamak,Dijital Okuryazarlık konusunda zengin içerik üretmek, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, literatüre ve yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında "Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi" başlatılmıştı. Bu proje kapsamında hayata geçirilip kullanıcıların erişimine açılan ve serinin ilki olan "Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler" açık kaynak kitabı adresinden kullanıcıların erişimine açılmıştır. http://acikkaynak.gim.org.tr

Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi kapsamında oluşturulacak serisinin ikinci kitabının konusu "Dijital Oyunlar" olarak belirlenmiştir. Bu proje ile, alanında uzaman eğitimcilerin, akademisyenlerin bilgi ve birikiminden yararlanarak, dijital oyunların birçok boyutu ile ilgili toplumun her kesimine yönelik bilgilendirici, eğitici içeriklerle birlikte dijital oyunlarda farkındalığı, üretkenliği, fırsat ları, riskleri ile dijital oyunların bilinçli, güvenli kullanımı özendirici içeriklerin oluşturulması amaçlanmıştır. "Dijital Oyunlar Kitap Bölümü Yazma" projesi için bölüm yazarlığı başvuruları 15/03/2021 tarihine kadar proje internet sayfasından alınmaya başlanmıştır.

http://acikkaynak.gim.org.tr

 

İlgili tüm akademisyenlere duyurulur.

Bütünleme Sınavları duyurusu ekli dosyadadır.

Son Güncelleme : 01.02.2021 saat : 12:30

WEb Adresi : http://abdigm.meb.gov.tr/www/cin/icerik/1498

 

Önemli Not: Adayların, mülakat tarihine kadar 3 adet hazırladıkları başvuru dosyalarını "MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. İncitaş Sokak, MEB Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle / ANKARA" adresine postalamaları gerekmektedir.

Mülakat tarihinden sonra ulaşacak dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta/kargo sürecinde yaşanabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
 2. Lisans programlarına başvuru için 25 yaşın altında ve lise mezunu olmak, 
 3. Yüksek lisans programlarına başvuru için 35 yaşın altında ve lisans derecesine sahip olmak, 
 4. Doktora programlarına başvuru için 40 yaşın altında ve yüksek lisans derecesine sahip olmak, 
 5. Genel akademisyenlik programlarına başvuru için en az lise mezunu olmak ve 45 yaşın altında olmak, 
 6. Kıdemli akademisyenlik programlarına başvuru için yüksek lisans derecesine veya doçent unvanına (ya da daha üst unvana) sahip olmak, 50 yaşın altında olmak. Adayların, yurt dışına çıkışlarına engel olacak herhangi bir sağlık problemi olmamalıdır. Uluslararası seyahat masrafları adayların kendilerine aittir.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Çin Hükümeti Bursu Başvuru Formu (Çince veya İngilizce) 
 2. Noter onaylı son alınan diploma: Diploma alma hakkı elde eden ancak henüz teslim almamış olan kişiler, mezun olacakları okuldan resmi öğrenim durumlarını gösterir belge teslim edecektir. Çince veya İngilizce dilleri dışındaki belgeler noter onaylı Çince veya İngilizce tercümeleri ile birlikte eklenmelidir. 
 3. Akademik transkript: Çince veya İngilizce dilleri dışındaki transkriptler noter onaylı Çince veya İngilizce tercümeleri ile birlikte eklenmelidir. 
 4. Çince veya İngilizce dilinde bir Çalışma Planı veya Araştırma Önerisi (Lisans derecesi için minimum 200 kelime, derecesiz öğrenciler için 500 kelime, lisansüstü dereceler için 800 kelime) 
 5. Tavsiye mektubu: Yüksek lisans veya kıdemli akademisyenlik programlarına başvuru için profesör veya doçent unvanına sahip akademisyenlerden Çince veya İngilizce dillerinde iki tavsiye mektubu gönderilmelidir. 
 6. Müzik çalışmaları için başvuran kişiler, kendi çalışmalarını eklemelidir. Güzel sanatlar için başvuran kişiler iki adet eskiz, iki adet renkli resim ve iki adet farklı türde çalışma eklemelidir. 
 7. 18 yaşın altındaki kişilerin başvuru yapabilmesi için Çin'de yasal vasilerine ait geçerli belgeleri teslim etmelidir. 
 8. 6 aydan daha uzun süre Çin'de kalmayı planlayan başvuru sahipleri, İngilizce dilinde doldurulmuş Yabancı Uyruklular için Fiziki Muayene Formunun (Foreigner Physical Examination Form) bir fotokopisini teslim etmelidir. Formun orijinali başvuru sahibinde kalacaktır. Fiziki muayeneler, Yabancı Uyruklular için Fiziki Muayene Formunda yer alan tüm alanları kapsamalıdır. Eksik kayıtlar veya uzman doktor tarafından imzalanmayan, hastanenin resmi kaşesi bulunmayan veya başvuru sahibinin mühürlü fotoğrafının olmadığı belgeler geçersizdir. Muayene sonucu yalnızca 6 ay geçerli olduğu için lütfen fiziki muayene tarihini buna göre seçiniz.

*Agency Number: 7921'dir.

*Adaylar varsa aşağıdaki belgeleri de teslim etmelidir:
Çin Hükümeti Bursunun verildiği üniversitelerden ön kabul mektubu
Dil belgesi, (HSK sertifikası, IELTS veya TOEFL)

 

BAKANLIĞIMIZA TESLİM EDİLECEK BELGELER

 1. Türkçe başvuru formunun bilgisayar çıktısı, 
 2. Çin Hükümeti bursu başvuru formu 
 3. Başvurulacak alana göre sahip olunan diplomanın noter onaylı örneği mezun durumunda olan adaylar için ise mezun olduğuna olacağına dair resmi belge (Çince veya İngilizce dilleri dışındaki belgeler noter onaylı Çince veya İngilizce tercümeleri ile birlikte eklenmelidir) 
 4. Akademik transkriptin Çince veya İngilizce tercümeli noter onaylı örneği, (akademik transkriptin İngilizce ya da Çince dışındaki dillerde olması durumunda) 
 5. Yüksek lisans veya kıdemli akademisyen programına başvuracaklar için profesör ya da doçent doktordan alınmış 2 adet tavsiye mektubu (Çince ya da İngilizce) 
 6. Lisans için 200, araştırma için 500, doktora için en az 800 kelimelik ayrıntılı çalışma plânı veya araştırma önerisi (Çince ya da İngilizce) 
 7. Belirtilen Çin üniversitelerinden veya bölümlerinden alınan ön kabul belgesi (varsa), 
 8. Müzik çalışmaları için başvuran kişiler için kendi çalışmaları; güzel sanatlar için başvuran kişiler için ise iki adet eskiz, iki adet renkli resim ve iki adet farklı türde çalışma, 
 9. 18 yaşın altındaki adayların Çin'de yasal vasi edinmeleri ve onlara ait belgeleri sunmaları gerekmektedir. 
 10. Dil sertifikası (Lisansüstü programlar için İngilizce veya Çince dili seviye tespit sınavlarından en az C düzeyi almak veya % 100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak gerekmektedir) 
 11. Çince seviyesinizi gösterir HSK sertfikası (varsa) 
 12. Kabul belgesi (varsa) 
 13. Fizik Muayene Formu 
 14. Adli Sicil Belgesi

Not: Başvuru dosyaları (3 adet), mülakat tarihine kadar Bakanlığımızın aşağıdaki adresine posta yolu ile ulaştırılmalıdır.

Çin Halk Cumhuriyeti devlet bursu bilgi sistemine ilişkin yönergeler ve Yabancı Uyruklular için Fiziki Muayene Formu için tıklayınız...

 

Bakanlığımza yapılacak başvurular için tıklayınız: https://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx 

ADRES: MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. İncitaş Sokak, MEB Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle / ANKARA

BİLGİ İÇİN: Murat YILMAZER Tel: (312) 413 19 07 e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NOT: Pandemi nedeniyle dönüşümlü çalışılmaktadır. Bu nedenle e-posta üzerinden sorularınızın iletilmesi tavsiye olunur.

Page 1 of 7

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

Top