Fakülte Kurulu

 GÖREVİ

 ADI SOYADI

Kurul Başkanı (Dekan V.)            

Prof. Dr. Muhsin HALİS

Gazetecilik Bölümü Başkanı

Doç. Dr. Selami ÖZSOY

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇETİN

Halkla İlişkiler Bölümü Bşk.

Prof. Dr. Himmet KARADAL

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tuncay ERDEM

Profesör Üye

Prof. Dr. Muhsin HALİS

Profesör Üye

Prof. Dr. Hamit ÇOŞKUN

Profesör Üye

Prof. Dr. Ahmet OCAK

Doçent Üye

Doç. Dr. Selami ÖZSOY

Doçent Üye  

Doç. Dr. Yunus DEMİRLİ

Dr. Öğr.Üye 

Dr. Öğr. Kemal AVCI

 

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

Top