1- Geçmişten Günümüze Bolu’da Basın Hayatı, AİBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 2014. Yürütücü: Selami Özsoy

2- 60’lı ve 70’li yıllarda basına yansımalarıyla Türkiye’nin dönüşümü, AİBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 2014, Yürütücü: Selami Özsoy 

3- Seçmenin Anayasa Değişikliği Halk Oylaması Algısı ve Siyasal Tercihleri Üzerine Bir İnceleme, AİBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 2017, Yürütücü: Kemal Avcı


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İletişim Fakültesi © 2018 Sayfa Başı