ÖĞRENİM DURUMU       : 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Radyo - TV

İstanbul Üniversitesi

1991

Y. Lisans

Spor Yöneticiliği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2003

Doktora

Spor Yöneticiliği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

2007

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı: Spor Gazeteciliğinin Bugünkü Durumu ve Mesleki Nitelikleri (Prof. Dr. Gazanfer Doğu)

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Kamuoyunun Spor Medyasından Beklentilerinin Nitel ve Nicel Yönden Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Gazanfer Doğu)

Doçentlik: Gazetecilik ve Medya Araştırmaları Bilim Alanı (2015)


ALANLA İLGİLİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

 1. International Society of Olympic Historians (ISOH)
 2. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)
 3. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
 4. Spor Bilimleri Derneği (SBD)

ÖDÜLLER:

 1. Türkiye Spor Yazarları Derneği Spor Yazarları Armağanı Yarışması Serbest Yazısı Dalında Birincilik Ödülü (1996)
 2. Şark Sigorta Cimnastik Ödülleri Serbest Yazı Dalı Ödülü (1996)
 3. Türkiye Spor Yazarları Derneği Spor Yazarları Ödülleri Yarışması “İnceleme-Araştırma Dalında Birincilik Ödülü” (2008)
 4. Umut Vakfı XV. Bireysel Silahsızlanma Ödüllü “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” Fotoğraf Yarışması - Renkli Baskı Dalında Birincilik Ödülü (2009).
 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Spor Yönetimi Alanı En İyi Poster Bildiri Ödülü (2010).

ESERLER

 1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

A1.      Özsoy S. “Use of New Media by Turkish Fans in Sport Communication: Facebook and Twitter” Journal of Human Kinetic, Vol: 28/2011, 165-176, DOI: 10.2478/v10078-011-0033-x

A2.      Özsoy, S. “Investigation of Beijing 2008 Olympic Games Photos in the Turkish Sports Media in Terms of Gender Discrimination” Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Science, Movement and Health, Vol. 10, Issue 2, 2010, p. 369-376.

A3.      Özsoy, S. “Kulüp Taraftarlarının Twitter Kullanımları” International Journal of Human Sciences [Online]. Ekim 2012, Cilt: 9 Sayı: 2, ss. 1132-1152.

A4.      Özsoy S., Tezcan Kardaş N., Görün L., Tabuk M. E., Kandaz Gelen N., Afat A. “Opinions of Physical Education and Sport Teachers”, The Journal of Academic Social Science Studies, 2013, 6 (2): 1517-1528.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

B1.      Yalçın H.B., Özsoy S., Yüktaşır B., Uçan, Y. “Profiles of Sport Consumers and Its Sports Media Preferences”. The 10th ICHPER-SD Europe Congress – The TSSA International 8th Sport Science Congress, Antalya, November 17-20, 2004, ss.98. 

B2.      Özen G., Mirzeoğlu N., Özsoy S., Vatansever Ş. “Conflict Management Style of Administrators and Current Situation in a School of Physical Education and Sport” The 46th ICHPER-SD Anniversary World Congress, Congress Proceedings. İstanbul, November 9-13, 2005, ss. 244-246.

B3.      Özsoy S. Akbaba Altun S. “Medyanın Sporda Bir Cinsel Taciz Olayına Yaklaşım Tarzı” 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, Kasım 2006, ss. 810-813.

B4.      Özsoy S., Yalçın H.B. “Spor Kamuoyunun Görsel Spor Medyasına Bakışı” 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, Kasım 2006, ss. 846-849.

B5.      Özsoy S. “The Expectations of the Public from the Sports Media: A Qualitative and Quantitative Analysis”, 6th International Symposium Communication in the Millennium, İstanbul, May 14-16, 2008, p. 493-505.

B6.      Özsoy S., Polat E., Güzel P., Gürer B., Çiftçi S., Atalı L. “Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışı”, 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,  23-25 Ekim 2008, Bolu, ss. 981-984.

B7.      Atalı L., Özsoy S., Polat E., Güzel P., Gürer B., Çiftçi S. “Spor Federasyonların İnternet Sitelerinin İncelenmesi”, 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,  23-25 Ekim 2008, Bolu, ss. 872-876.

B8.      Özsoy S., Eskicioğlu Y., “Ethic in Turkish Sport Media”, EBEN AC Professional Ethics in Business and Social Life Congress Proceedings, October, 17-19, 2008. Antalya, Turkey, p. 120-127.

B9.      Özsoy S., Özdemir N., “Türkiye’de Olimpik Hareketin Başlangıcı ve Selim Sırrı Tarcan”, 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,  23-25 Ekim 2008, Bolu, ss. 213-215.

B10.    Özdemir N., Özsoy S. “Türk Basınında 1948 Londra Olimpiyat Oyunları”, 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,  23-25 Ekim 2008, Bolu, ss. 218-220.

 B11.    Özsoy S. “Günümüz Medyasında Köroğlu İmgesi” Uluslararası Köroğlu Sempozyumu Bildirileri, 16-17 Ekim 2009, Bolu. ss. 516-527.

 B12.    Özsoy, S. “The 1952 Amateurism Phenomenon With Its Reflections to the Media” Proceedings of The International Congress of Sports For All and Sport Tourism, Antalya, November 2009, pp. 141.

B13.    Özsoy, S., “The Elements of Violence in the Captions of the Sports Journals”, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitabı, Kasım 2010, Antalya. ss. 1338-1340.

B14.    Afat A. Özsoy, S., “Public Relations Practice In Turkey’s Flourishing Sport Federations” 11th International Sport Sciences Congress Proceedings Book, November 2010, Antalya, p. 1127-1129.

B15.    Süme, M., Özsoy, S. “Cycling in Turkey from Ottomans to Our Day”, Book of Abstract, International Scientific Conference Physical Activity for Everyone, Belgrade, Serbia, December 10-11th, 2010, p. 23.

B16.    Özsoy, S. “Investigation of Beijing 2008 Olympic Games Photos in the Turkish Sports Media in Terms of Gender Discrimination” International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 10th edition, Book of Abstract, Constanta, Romania, May, 21 – 23, 2010, ss. 126.

B17.    Özsoy, S., Tezcan Kardaş N., Görün L., Tabuk E., Afat, A., Kandaz Gelen N., “The Effect of Watching Sports Media on the Behavior of Playing Betting Games for High School Students” 11th International Sport Sciences Congress Proceedings Book, Kasım 2010, Antalya, ss. 1332-1334.

B18.    Özsoy, S., Tezcan Kardaş N., Görün L., Tabuk E., Afat, A., Kandaz Gelen N., “The Effect of Watching Sports Media on the Behavior of Playing Betting Games for College Students” 11th International Sport Sciences Congress Proceedings Book, Kasım 2010, Antalya, ss. 1113-1115.

B19.    Özsoy, S., Tezcan Kardaş N., Görün L., Tabuk E., Afat, A., Kandaz Gelen N., “Opinions of Physical Education Teachers Regarding the Sports Media” 11th International Sport Sciences Congress Proceedings Book, Kasım 2010, Antalya, ss. 1329-1331.

B20.    Özsoy, S. “Use Of New Media by Fans in Sports Communication: Facebook and Twitter”, Proceedings of the 1st International Conference Science and Football, 15-17 April 2011, Palermo, Italy, p. 70.

B21.    Özsoy, S. “Sports Journalism In Turkey Undergoing Transformation Due to Information Technology” proceedings of the 4th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, Pitesti, 18th-19th of November 2011, Romania. (DOI:10.7752/pesh.2011.15047).

B22.    Özsoy, S. First Mediterranean Games and Turkey with Its Reflections on the Newspapers, Proceedings of the 1st Congress of Sport and History, Lisbon, Portugal, May, 2012, p. 31-38.

B23.    Özsoy S., Göral K.,.Tabuk M.E., Sadık R., Gulay O., Boz H. Comparison of Organizations That Constitute the Turkish Sports Management in Its Historical Development, 2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, 90 pp., Ankara, May 2012.

B24.    Özsoy S., Use of Twitter by Fans, Program Booklet International Conference on Communication and Media, International Conference on Communication and Media", Penang, Malaysia, 1-3 November 2012, p. 1-11.

B25.    Özsoy S., Sadık R., Boz H., Göral K., “Views of sports managers regarding local sports media (Bolu sample)”, 12th International Sport Sciences Congress Proceedings Book, Denizli, December 12-14, 2012, p. 290-293.

B26.    Özsoy S., Sadık R. , Boz H, Göral K., “Comparison of sports journals in Turkey and Europe in terms of diversity of branch”, 12th International Sport Sciences Congress Proceedings Book, p. 550-553, Denizli, December 12-14, 2012

B27.    Eroğlu Eskicioğlu Y., Doğu G., Özsoy S., “An investigation over adherence levels to ethical principles in decisions of the sport administrators from the viewpoint of coach and athlete (Beko Basketball League sampling)”, 12th International Sport Sciences Congress Proceedings Book, Denizli, December 12-14, 2012, p. 563-566

B28.    Yıldız K., Özsoy S., “Investigation of Spor Toto Super League Clubs’ official web sites in terms of communication and marketing”, 12th International Sport Sciences Congress Proceedings Book, Denizli, December 12-14, 2012, p. 1654-1663.

B29.    Özsoy S. “Türkiye’de Bilişim Teknolojisiyle Değişen Spor Gazeteciliği”, 1. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi, İzmir, 12-15 Ekim 2011,

B30.    Özsoy S. “Spor Medyasında Dil Kullanımı” International Symposium on Language and Communication: Exproring Novelties, Book of Proceeding, İzmir, June 17-19, 2013, p. 1445-1454.

B31.    Özsoy, S. “Almanya’daki Türk Medyası ve Kamusal Bir Alman Kurumu: Deutsche Welle”, International Trends and Issues in Communication and Media Conference, February 5-7, 2014, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, p. 8-14.

B32.    Özsoy, S. “Verbal State of Football: TV Programs”, 13rd International Sport Sciences Congress, 2014, November 7-9, 2014, Proceedings Book, p.263

B33.    Özsoy, S. “Critical Approach: Football and Football Media as a Culture Industry Product”, 13rd International Sport Sciences Congress,  2014, November 7-9, 2014, Proceedings Book, p.224.

C2       YAZILAN ULUSAL KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

C2.1.   Özsoy S., Etik ve Meslek Etiği Bağı: Meslek Etiğine İlişkin Örnekler, İletişim ve Etik, Editör: M. Işık,  ss. 147-162, Konya: Eğitim Yayınevi, 2013.

C2.2.   Özsoy, S. “Spor Endüstrisinde Halkla İlişkiler” (Çeviri) Çağdaş Spor Yönetimi, Akademisyen Kitabevi, ss.243-265, 2012, Adana.

C2.3.   Özsoy, S. “Sporda Medya ve Şiddet”, Tüm Yönleriyle Şiddet, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Yayınları, 2013, ss. 105-118.

 1. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

D1.      Özsoy S., Doğu, G. “Spor Gazeteciliğinin Bugünkü Durumu ve Mesleki Nitelikleri”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Yıl: 2007, ss. 123-142.

D2.      Özsoy S., Eskicioğlu, Y. “Türk Spor Medyasında Etik” Kilad - Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, 2007. ss. 45-64.

D3.      Özsoy S. “Yazılı Spor Basınından Okur Beklentileri” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 31, Yıl: 2008, ss. 99-117.

D4.      Özsoy S. “Spor Hukukunda Tahkim” Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 2008, Cilt: 3, Sayı: 5.

D5.      Özsoy S. “Türk Spor Medyasında Kadın” Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2008, Cilt 19, Sayı: 4, ss. 201-219.

D6.      Özsoy S. “Futbol ve Medya: Hedef Kitleden Kaynağa Dönütler”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, Sayı: 4, ss. 21-43.

D7.      Afat A., Özsoy S., “Türkiye’de Yaygınlaşmakta Olan Spor Federasyonlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları”, Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, 2011. ss. 29-37.

D8.      Süme M., Özsoy S. “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Bisiklet Sporu” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 24, 2010. ss. 346-359.

D9.      Özsoy S. “Spor Gazetelerinin Başlıklarında Militarist ve Şiddet İçerikli Metaforlar”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi e-Dergisi, Sayı 1, Mart 2011, ss. 88-114.

D10.    Özsoy S. “Basına Yansımalarıyla 1952 Amatörlük Olayı ve Türk Sporunda Amatörlük” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, 2011, ss. 97-119.

D11.    Özsoy S. “Spor Basını Açısından Türkiye'de 1950'den Günümüze Milliyet Gazetesi'nde Yaşanan Değişim” Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, 2011, ss. 212-221.

D12.    Özsoy S. “Türkiye’de Bilişim Teknolojisi ile Değişen Spor Gazeteciliği” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Temmuz 2011, Sayı: 41, ss.81-102.

D13.    Özsoy S. “Günümüz Medyasında Köroğlu İmgesi” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2012, Cilt: 22, Sayı: 1, ss. 198-208.

D14.    Özsoy, S. “Spor Haberciliğinde Doğruluk ve Tarafsızlık” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Eylül 2012, Cilt: 32, Sayı: 1, ss. 95-108.

D15.    Özsoy S., Sadık R., Boz H. “Spor Dalı Çeşitliliği Bakımından Türkiye’deki Spor Gazetelerinin Avrupa'daki Spor Gazeteleri İle Karşılaştırılması”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, s. 133-149, 2013.

 D16.    Yıldız K., Özsoy S. “Spor Toto Süper Lig Kulüplerinin Kurumsal İnternet Sitelerinin İletişim ve Pazarlama Açısından İncelenmesi”, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, C. 8, s. 24-34, 2013.

 D17.    Özsoy, S. “First Mediterranean Games and Turkey with Its Reflections on the Newspapers”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 3, 2013, s. 71-80.

D18.    Özsoy S., Yıldız K., “Türkiye’deki Spor Basınında Nefret Söylemi”, Uluslararası Sosyal Alan Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı: 2, 2013, ss. 46-60.

D19.    Özsoy, S. “Gazetelerin Spor Sayfalarında Dil Kullanımı” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, Bahar 2014, ss. 245-267.

D20.    Özsoy, S. “Almanya’daki Türk Medyası ve Kamusal Bir Alman Kurumu: Deutsche Welle”, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, Yıl:4, Sayı: 7, Ocak 2014, ss. 1-21.

D21.    Özsoy, S. “Futbolun Sözel Hali: Televizyon Programları”, Global Media Journal, 5 (9), Güz 2014, ss. 280-302.

D22.    Özsoy, S., Kandaz Gelen N., Tezcan Kardaş N., Tabuk M.E., Afat A., “Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Spor Medyasını İzleme ve Bahis Oyunu Oynama Alışkanlıkları”, Erciyes İletişim Dergisi, Ocak 2014, Cilt: 3, Sayı: 3, ss. 120-130.

D23.    Özsoy, S., Göral K., Tabuk M.E., Sadık R., Gülay O., Boz H., “Tarihsel Gelişim Sürecinde Türk Spor Yönetimini Oluşturan Örgütlerin Amaç ve Yapı Boyutları Açısından Karşılaştırılması” Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Haziran 2014, 16 (2), ss. 7-31.

 1. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 E1.      Özsoy S., Doğu G. “Spor Gazeteciliğinin Bugünkü Durumu ve Mesleki Nitelikleri” Spor Yönetimi ve Ekonomisi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi, 5-6 Aralık 2003, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003, ss. 44

E2.      Özsoy S.,“İnternetteki Spor Medyasından Beklentiler” 100. Yıl Fenerbahçe Bilim Kongresi, İstanbul, Aralık 2007, ss. 306-311.

 DİĞER YAYINLAR

F1.      Özsoy, S. “Silahlara Veda Zamanı”, Tam Saha, Türkiye Futbol Federasyonu Resmi Dergisi, Ağustos 2008, s. 34-36.


 

Announcements


Bolu Abant İzzet Baysal University - Faculty of Communication © 2018 Back to top