EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gazetecilik

Doktora 

2010 

Türkiye 

Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Gazetecilik

Yüksek Lisans

2006

Türkiye 

Yeditepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi 

Gazetecilik

Lisans

2004

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Türkiye 

Bolu

İletişim Fakültesi

Öğretim Üyesi

2015-

İstanbul Arel Üniversitesi

Türkiye 

İstanbul

İletişim Fakültesi

Öğretim Üyesi

2012-2015

İstanbul Aydın Üniversitesi

Türkiye 

 İstanbul

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı

2011-2012

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı

Türkiye 

İstanbul

A.S.M. Polis Meslek Yüksek Okulu

Öğretim Görevlisi Dr.

2008-2009

Yeditepe Üniversitesi

Türkiye 

İstanbul 

İletişim Fakültesi 

Araştırma Görevlisi 

2007-2008

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Genel Gazetecilik, Basın Tarihi, İletişim Hukuku.


PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

TÜBİTAK Tarafından Desteklenen 107K209 Kod Numaralı Bilimsel Araştırma (ORKUN Projesi)

TÜBİTAK

130000

15.10.2007

15.10.2008

Asistan Bursiyer 

BAP

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

3

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

0

0

Doktora

0

0

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (üyelik vb.)

Türk Basın Konseyi Üyeler Kurulu  

İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği)         

         

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1.

Arvas, İ.Sena, Basında Sosyal Sorumluluk Anlayışı Bağlamında Günümüz Türkiye’sindeki Özdenetim Uygulamaları, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt.2, Sayı.2, 2011, ss. 89-92.

2.

Arvas, İ.Sena, Bir Özdenetim Tetikleyicisi Olarak, Medya Tekzip Merkezi, Türk Basınında Kanuni ve Gönüllülük Temeline Dayanan Denetim Uygulamalarında Cevap ve Düzeltme (Tekzip) Hakkı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.7, Mart 2011, ss.1-12.


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1.

Arvas, İ.Sena, Barış Gazeteciliğinin Basın Meslek Etiği Bağlamında Teşvik Edilmesi, 3rd International Conference in Communication and Media Studies, (Re)Making and Undoing of Peace/Conflict., The Centre of Research and Communication for Peace in the Faculty of Communication and Media Studies at Eastern Mediterranean University. Yayımlanmamış Bildiri Sunumu.

 

Diğer yayınlar

1.

Arvas, i., Sena, Türk Basınında Etik ve Özdenetim, Beta Yayınları, Mart 2014, İstanbul.

2.

Arvas, i., Sena, Naylon Gazeteler ve Besleme Basının Yerel Gazetelere Etkileri, Türkiye’de Yerel Basın, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007,ss.357–364.

 

 

Announcements


Bolu Abant İzzet Baysal University - Faculty of Communication © 2018 Back to top