Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi'nin 6. sayısı (Ekim 2018) yayınlanmıştır. Dergiye erişim için tıklayınız.

http://dergipark.gov.tr/akader


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İletişim Fakültesi © 2018 Sayfa Başı