DUYURULAR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak açık kaynak yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamak,Dijital Okuryazarlık konusunda zengin içerik üretmek, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, literatüre ve yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında "Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi" başlatılmıştı. Bu proje kapsamında hayata geçirilip kullanıcıların erişimine açılan ve serinin ilki olan "Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler" açık kaynak kitabı adresinden kullanıcıların erişimine açılmıştır. http://acikkaynak.gim.org.tr

Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi kapsamında oluşturulacak serisinin ikinci kitabının konusu "Dijital Oyunlar" olarak belirlenmiştir. Bu proje ile, alanında uzaman eğitimcilerin, akademisyenlerin bilgi ve birikiminden yararlanarak, dijital oyunların birçok boyutu ile ilgili toplumun her kesimine yönelik bilgilendirici, eğitici içeriklerle birlikte dijital oyunlarda farkındalığı, üretkenliği, fırsat ları, riskleri ile dijital oyunların bilinçli, güvenli kullanımı özendirici içeriklerin oluşturulması amaçlanmıştır. "Dijital Oyunlar Kitap Bölümü Yazma" projesi için bölüm yazarlığı başvuruları 15/03/2021 tarihine kadar proje internet sayfasından alınmaya başlanmıştır.

http://acikkaynak.gim.org.tr

 

İlgili tüm akademisyenlere duyurulur.

Bütünleme Sınavları duyurusu ekli dosyadadır.

Son Güncelleme : 01.02.2021 saat : 12:30

WEb Adresi : http://abdigm.meb.gov.tr/www/cin/icerik/1498

 

Önemli Not: Adayların, mülakat tarihine kadar 3 adet hazırladıkları başvuru dosyalarını "MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. İncitaş Sokak, MEB Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle / ANKARA" adresine postalamaları gerekmektedir.

Mülakat tarihinden sonra ulaşacak dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta/kargo sürecinde yaşanabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
 2. Lisans programlarına başvuru için 25 yaşın altında ve lise mezunu olmak, 
 3. Yüksek lisans programlarına başvuru için 35 yaşın altında ve lisans derecesine sahip olmak, 
 4. Doktora programlarına başvuru için 40 yaşın altında ve yüksek lisans derecesine sahip olmak, 
 5. Genel akademisyenlik programlarına başvuru için en az lise mezunu olmak ve 45 yaşın altında olmak, 
 6. Kıdemli akademisyenlik programlarına başvuru için yüksek lisans derecesine veya doçent unvanına (ya da daha üst unvana) sahip olmak, 50 yaşın altında olmak. Adayların, yurt dışına çıkışlarına engel olacak herhangi bir sağlık problemi olmamalıdır. Uluslararası seyahat masrafları adayların kendilerine aittir.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Çin Hükümeti Bursu Başvuru Formu (Çince veya İngilizce) 
 2. Noter onaylı son alınan diploma: Diploma alma hakkı elde eden ancak henüz teslim almamış olan kişiler, mezun olacakları okuldan resmi öğrenim durumlarını gösterir belge teslim edecektir. Çince veya İngilizce dilleri dışındaki belgeler noter onaylı Çince veya İngilizce tercümeleri ile birlikte eklenmelidir. 
 3. Akademik transkript: Çince veya İngilizce dilleri dışındaki transkriptler noter onaylı Çince veya İngilizce tercümeleri ile birlikte eklenmelidir. 
 4. Çince veya İngilizce dilinde bir Çalışma Planı veya Araştırma Önerisi (Lisans derecesi için minimum 200 kelime, derecesiz öğrenciler için 500 kelime, lisansüstü dereceler için 800 kelime) 
 5. Tavsiye mektubu: Yüksek lisans veya kıdemli akademisyenlik programlarına başvuru için profesör veya doçent unvanına sahip akademisyenlerden Çince veya İngilizce dillerinde iki tavsiye mektubu gönderilmelidir. 
 6. Müzik çalışmaları için başvuran kişiler, kendi çalışmalarını eklemelidir. Güzel sanatlar için başvuran kişiler iki adet eskiz, iki adet renkli resim ve iki adet farklı türde çalışma eklemelidir. 
 7. 18 yaşın altındaki kişilerin başvuru yapabilmesi için Çin'de yasal vasilerine ait geçerli belgeleri teslim etmelidir. 
 8. 6 aydan daha uzun süre Çin'de kalmayı planlayan başvuru sahipleri, İngilizce dilinde doldurulmuş Yabancı Uyruklular için Fiziki Muayene Formunun (Foreigner Physical Examination Form) bir fotokopisini teslim etmelidir. Formun orijinali başvuru sahibinde kalacaktır. Fiziki muayeneler, Yabancı Uyruklular için Fiziki Muayene Formunda yer alan tüm alanları kapsamalıdır. Eksik kayıtlar veya uzman doktor tarafından imzalanmayan, hastanenin resmi kaşesi bulunmayan veya başvuru sahibinin mühürlü fotoğrafının olmadığı belgeler geçersizdir. Muayene sonucu yalnızca 6 ay geçerli olduğu için lütfen fiziki muayene tarihini buna göre seçiniz.

*Agency Number: 7921'dir.

*Adaylar varsa aşağıdaki belgeleri de teslim etmelidir:
Çin Hükümeti Bursunun verildiği üniversitelerden ön kabul mektubu
Dil belgesi, (HSK sertifikası, IELTS veya TOEFL)

 

BAKANLIĞIMIZA TESLİM EDİLECEK BELGELER

 1. Türkçe başvuru formunun bilgisayar çıktısı, 
 2. Çin Hükümeti bursu başvuru formu 
 3. Başvurulacak alana göre sahip olunan diplomanın noter onaylı örneği mezun durumunda olan adaylar için ise mezun olduğuna olacağına dair resmi belge (Çince veya İngilizce dilleri dışındaki belgeler noter onaylı Çince veya İngilizce tercümeleri ile birlikte eklenmelidir) 
 4. Akademik transkriptin Çince veya İngilizce tercümeli noter onaylı örneği, (akademik transkriptin İngilizce ya da Çince dışındaki dillerde olması durumunda) 
 5. Yüksek lisans veya kıdemli akademisyen programına başvuracaklar için profesör ya da doçent doktordan alınmış 2 adet tavsiye mektubu (Çince ya da İngilizce) 
 6. Lisans için 200, araştırma için 500, doktora için en az 800 kelimelik ayrıntılı çalışma plânı veya araştırma önerisi (Çince ya da İngilizce) 
 7. Belirtilen Çin üniversitelerinden veya bölümlerinden alınan ön kabul belgesi (varsa), 
 8. Müzik çalışmaları için başvuran kişiler için kendi çalışmaları; güzel sanatlar için başvuran kişiler için ise iki adet eskiz, iki adet renkli resim ve iki adet farklı türde çalışma, 
 9. 18 yaşın altındaki adayların Çin'de yasal vasi edinmeleri ve onlara ait belgeleri sunmaları gerekmektedir. 
 10. Dil sertifikası (Lisansüstü programlar için İngilizce veya Çince dili seviye tespit sınavlarından en az C düzeyi almak veya % 100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak gerekmektedir) 
 11. Çince seviyesinizi gösterir HSK sertfikası (varsa) 
 12. Kabul belgesi (varsa) 
 13. Fizik Muayene Formu 
 14. Adli Sicil Belgesi

Not: Başvuru dosyaları (3 adet), mülakat tarihine kadar Bakanlığımızın aşağıdaki adresine posta yolu ile ulaştırılmalıdır.

Çin Halk Cumhuriyeti devlet bursu bilgi sistemine ilişkin yönergeler ve Yabancı Uyruklular için Fiziki Muayene Formu için tıklayınız...

 

Bakanlığımza yapılacak başvurular için tıklayınız: https://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx 

ADRES: MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. İncitaş Sokak, MEB Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle / ANKARA

BİLGİ İÇİN: Murat YILMAZER Tel: (312) 413 19 07 e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NOT: Pandemi nedeniyle dönüşümlü çalışılmaktadır. Bu nedenle e-posta üzerinden sorularınızın iletilmesi tavsiye olunur.

T.C. Adalet Bakanlığı tarafından "Önce Adalet Önce İnsan" temalı kısa film yarışması yapılmasının uygun olacağı düşünülmüş olup, jüri üyeleri Derviş ZAİM başkanlığında, İsmail KILIÇASLAN, Murat ÇERİ, Mustafa ÇİFTÇİ ve Tarık TUFAN olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın birincilik ödülü 50.000 TL. (Ellibin), ikincilik ödülü 40.000 TL. (Kırkbin), üçüncülük ödülü 30.000 TL. (Otuzbin) dir.

Ekli dosyada Katılım Şartları verilmiştir.

Web Adresi : https://edb.adalet.gov.tr/SayfaDetay/adalet-bakanligi-kisa-film-yarismasi27102020035406

İlgili Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimize duyurulur.

Uluslararası CEO (Communication, Economics and Organization) Sosyal Bilimler Kongresi, Bosna Hersek’ten International University of Gorazde ev sahipliğinde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Kuzey Makedonya’dan International Vision University ve CEO TEKMER işbirliğiyle online olarak gerçekleşti.

Kongre Başkanı BAİBÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Himmet KARADAL, “18-20 Aralık 2020 tarihlerinde, kongrede 29 ülkeden ve 143 kurum/üniversiteden 248 akademisyen tarafından hazırlanan 26 oturumda 163 bilimsel bildiri sunulmuş ve kongre özet e kitabı yayımlanmıştır. “Post Covid-19 Era: New Normalcy” başlıklı panelde Norveç, İngiltere, Arjantin, Fas, KKTC, Gürcistan, Kırgızistan, Kosova ve Yeni Zelanda’dan konuşmacılar katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Prof.Dr. Şevki ÖZGENER’in moderatörlüğünü yaptığı “Araştırma Yöntemleri Çalıştayı” düzenlenmiştir” dedi.

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI’nın Onursal Başkanı olduğu kongrenin koordinatörlüğünü Doç.Dr.Mohammed ABUBAKAR yürütmüştür. Kongre Başkanlarından CEO TEKMER Kurucusu Doç.Dr.M.Naci EFE, Bosna Hersek’ten International University of Gorazde kurucusu Edina BRUTUS, Kuzey Makedonya’dan International Vision University Rektörü Prof.Dr.Fadıl HOCA, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Necmettin ATSÜ, İTO Genel Sekreteri Prof.Dr. Nihat ALAYOĞLU, Kuzey Makedonya Halk Bankası Genel Müdürü Dr.Bilal SUCUBAŞI, Zoom Türkiye yetkililerinden Gökhan ERZURUMLUOĞLU ve Aksaray Belediye Başkanı Evren DİNÇER yaptıkları açılış konuşmaları ile kongre ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundular.

BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Samettin GÜNDÜZ, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin HALİS, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım SALDAMLI’nın da moderatörlüğünü üstlendiği kongrede Prof.Dr.Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU, Doç.Dr.Süreyya KARSU ve  Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÇARK, en iyi bildiri ödülü kazandı. Prof.Dr.Seyit KÖSE, Doç.Dr.Mine HALİS, Doç.Dr.Banu HÜLÜR, Dr.Öğr.Üyesi Hüsamettin AKAR, Dr.Öğr.Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL ve Öğr.Gör.Hülya ER bildirilerini sundular.

 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İletişim Fakültesi tarafından 12-14 Nisan 2021 tarihleri arasında III. CTC-İletişim ve Teknoloji Kongresi, "COVİD 19 Döneminde İletişim Ekolojisi" temasıyla çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir.Kongreye ilişkin davet mektubu ve afiş ekte sunulmuş olup, ilgili akademisyenlerimize duyurulur.

2020-2021 Güz Dönemi Final Sınavları Tarihleri ekli dosyada yer almaktadır.

Son Güncelleme : 2 Ocak 2021 Cmt 20:00

 

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri'nin sekizincisinin ana başlığı 'Dijital Çağda Kriz İletişimi' olarak belirlendi. Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış davetli (keynote) konuşmacıların da yer alacağı sempozyum 26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde zoom/webinar üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.İlgili akademisyenlerimize duyurulur.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı aracılığıyla erişim sağlanan E- book Central ve ProQuest Dissertations & Theses veri tabanlarına yönelik 22 Aralık 2020 tarihinde saat 14:00'te online kullanıcı eğitimi düzenlenecektir. Eğitim hakkında detaylı bilgi kutuphane.ibu.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Page 3 of 9

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

Top