DUYURULAR

DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN 2018–2019 YAZ OKULUNDA DERS ALINMASI İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 Diğer Üniversitedeki ilgili bölümden dersin adını, kredisini, ders içeriğini gösteren onaylı (mühürlü ve imzalı) bir belge alınacaktır (İnternetten alınan onaysız çıktılar kabul edilmemektedir.).

Lisans öğrencileri önlisans programlarından ders alamazlar.

 

  • Öğrencinin yerleştiği yıl itibariyle, dersin alınacağı üniversitenin ilgili programının merkezi yerleştirme (YGS / LYS) taban puanı, öğrencinin kayıtlı olduğu programın taban puanına eşit ya da yüksek olmalıdır (25.06.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı).

 

  • Yaz Öğretiminde aynı zamanda hem Üniversitemizden, hem de diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin almış olduğu derslerin ders programlarının çakışmaması gerekmektedir. (Sınav Yönetmeliklerimizde Teorik dersler için %70, Pratik dersler için %80 devam Zorunluluğu Bulunmaktadır.)

 

Öğrenciler dilekçe örneğine ekleyecekleri onaylı ders içerikleri ile danışmanından “bu dersi veya dersleri alması uygundur” ve bölüm başkanının onayı aldıktan sonra Bölüm Sekreterliğine müracaat edeceklerdir.

Yaz Okulunda diğer Üniversiteler ve üniversitemizden alınan derslerin sayısı 4’ü geçemez (4 ders, 15 saat).

Öğrencinin diğer üniversitelerden aldığı dersin notu üniversitemiz not baremine bölüm intibak komisyonu tarafından çevrilerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

 

Fakültemizin öğrenci uygulama gazetesi BOLU İLETİŞİM'in ikinci sayısı yayımlandı.

 

Page 8 of 9

FAKÜLTE DUYURULARI

FAKÜLTE HABERLERİ

Top